Pierwsza wizyta

W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzamy szczegółowe badanie i wywiad z Pacjentem. W celu postawienia trafnej diagnozy oraz poznania pierwotnej przyczny Państwa problemu bardzo ważne jest przypomnienie sobie przed wizytą wszystkich możliwych urazów (skręcone kostki, kolana, złamania, operacje, wypadki drogowe itp.)

Mogą zostać Państwo poproszeni o rozebranie się do bielizny (nawet gdy problem dotyczy stawu skokowego).

Uprzejmie prosimy o przyniesienie wszelkich wyników badań związanych ze schorzeniem (w tym np.: zdjęć RTG, rezonansu magnetycznego (MRI) wraz z płytą oraz tomografii komputerowej (TK), wyników USG, karty choroby, wypisów ze szpitala, badań laboratoryjnych i innych. W oparciu o wynik badania tworzymy indywidualny plan terapii, ściśle dostosowany do potrzeb chorego.