Pierwsza wizyta

W trakcie pierwszej wizyty przeprowadzamy szczegółowe badanie i wywiad z Pacjentem. Mogą zostać Państwo poproszeni o rozebranie się do bielizny (nawet gdy problem dotyczy stawu skokowego).
Uprzejmie prosimy o przyniesienie wszelkich wyników badań związanych ze schorzeniem (w tym np.: zdjęć RTG, rezonansu magnetycznego (MRI) wraz z płytą oraz tomografii komputerowej (TK), wyników USG, karty choroby, wypisów ze szpitala, badań laboratoryjnych i innych. W oparciu o wynik badania tworzymy indywidualny plan terapii, ściśle dostosowany do potrzeb chorego.