Nasze usługi

Osteopatia – to manualny system terapeutyczny, metoda popularna w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Osteopatą może zostać wyłącznie lekarz bądź fizjoterapeuta. Metoda ta opiera się przede wszystkim na holistycznym przekonaniu, że organizm człowieka jest całością, a nie sumą niezależnych od siebie narządów.

Fizjoterapia – specjalistyczne metody terapeutyczne: McKenzie, PNF, Kinesiotaping, NDT-Bobath, terapia manualna kręgosłupa, leczenie skolioz i wiele innych.

Integracja sensoryczna – terapia polegająca na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły. Podczas terapii dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Zajęcia odbywają się w przyjemnej sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

Fizykoterapia – najskuteczniejsze zabiegi fizykalne w rehabilitacji: elektrostymulacja, ultradźwięki, laser, pole magnetyczne.